Job Offers

The EPHYSLAB reserach group offers a job under the project "Descubrimiento de ozono en período preindustrial e rescate"

El grupo de investigación EPHYSLAB (Environmental Physics Laboratory) del Centro de Investigación Marina de la Universidad de Vigo (CIM-UVigo) oferta un
contrato de investigación con una duración de 6 meses en el proyecto "Descubrimiento de ozono en período preindustrial e rescate" (ED431F2016/015 (Xunta de Galicia))".…

Ler máis...

Temporary position in Project Management and Communication to cover a maternity leave

The Future Oceans Lab (FOL) at the University of Vigo (futureoceanslab.uvigo.es) offers a temporary full-time position for a project manager of a EU project within the field of marine resources to cover a maternity leave, expecting highly motivated professionals. FOL is a young and very active research group focused on an ERC research project, CLOCK: Climate Adaptation to Shifting Stocks, leaded by Dr Elena Ojea.…

Ler máis...

Convocatoria para a Contratación dun/ha Técnico/a Especialista en técnicas analíticas químicas e biolóxicas en oceanografía

De conformidade coas bases que regulan o procedemento para a selección para a contratación, mediante contrato en réxime temporal, de persoal de apoio a investigación para o Centro Singular de Investigación Mariña CSIM-Ecimat da Universidade de Vigo e de acordo á axuda concedida, por resolución do 24 de novembro de 2016 pola que se conceden as axudas da Orde do 11 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do SUG, cofinanciadas polo Feder, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.…

Ler máis...

Convocatoria para la contratación de dos técnicos de investigación en recursos biológicos marinos

Se convocan dos plazas para la contratación de dos técnicos de investigación en recursos biológicos marinos bajo los proyectos de investigación "Estudio de la variabilidad espacial del ciclo reproductivo de la navaja (Ensis magnus) en la Ría de Vigo y su aplicación a la gestión pesquera" (Plaza 1), y "Estudio de la biología, estatus poblacional y diversidad genética de la holoturia (Holothuria forskali) en la Ría de Vigo" (Plaza 2), financiados por las acciones de investigación sobre recursos marinos de la Xunta de Galicia, recogida en la Resolución de 12 de enero de 2017 de la Dirección General de Desarrollo Pesquero de la Consellería del Mar.…

Ler máis...

Convocatoria para a Contratación de Persoal Técnico Científico

A selection procedure is now open for temporary scientific/technical positions at UVIGO Marine Research Centre (Spain), final contracting of the selected candidates will be subject to conditions and timing of the programmes that will provide the funding. Conditions of the call may be fonund in the following link.…

Ler máis...

Convocatoria para a Contratación dun/ha Técnico/a en Ecotoxicoloxia

De conformidade coas bases que regulan o procedemento para a selección para a contratación, mediante contrato en réxime temporal, de persoal de apoio a investigación para o Centro Singular de Investigación Mariña CSIM-Ecimat da Universidade de Vigo e de acordo á axuda concedida, por resolución do 24 de novembro de 2016 pola que se conceden as axudas da Orde do 11 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do SUG, cofinanciadas polo Feder, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.…

Ler máis...