Ofertas de empleo

Convocatoria para a Contratación de Persoal Praza 1-2018

Publícase esta convocatoria do procedemento para a selección de persoal paraa súa eventual contratación para levar a cabo actividades no Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo (CIM-UVigo). A formalización da devandita contratación estará suxeita á resolución favorable e disponibilidade orzamentaria das convocatorias que os financian.…

Ler máis...

Oferta dun Contrato Temporal con cargo ao proxecto "Evolution of Mate Choice"

Oferta dun Contrato Temporal para o apoio ás actividades investigadoras e de execución do proxecto "Evolution of Mate Choice". As actividdaes centraranse no desenrolo de software e simulacións (linguaxe C/C++) para estudar  a evolución da preferencia na elección de parella (usando gasterópodos marinos como organismo modelo).…

Ler máis...

Convocatoria para a Contratación de Persoal Técnico (Praza 10)

Publícase esta convocatoria do procedemento para a selección de persoal paraa súa eventual contratación para levar a cabo actividades no Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo (CIM-UVigo). A formalización da devandita contratación estará suxeita á resolución favorable e disponibilidade orzamentaria das convocatorias que os financian.…

Ler máis...

El grupo de investigación EPHYSLAB oferta un contrato bajo el proyecto "Descubrimiento de ozono en período preindustrial e rescate"

El grupo de investigación EPHYSLAB oferta un contrato bajo el proyecto

El grupo de investigación EPHYSLAB (Environmental Physics Laboratory) del Centro de Investigación Marina de la Universidad de Vigo (CIM-UVigo) oferta un
contrato de investigación con una duración de 6 meses en el proyecto "Descubrimiento de ozono en período preindustrial e rescate" (ED431F2016/015 (Xunta de Galicia))".…

Ler máis...

Temporary position in Project Management and Communication to cover a maternity leave

The Future Oceans Lab (FOL) at the University of Vigo (futureoceanslab.uvigo.es) offers a temporary full-time position for a project manager of a EU project within the field of marine resources to cover a maternity leave, expecting highly motivated professionals. FOL is a young and very active research group focused on an ERC research project, CLOCK: Climate Adaptation to Shifting Stocks, leaded by Dr Elena Ojea.…

Ler máis...

Convocatoria para a Contratación dun/ha Técnico/a Especialista en técnicas analíticas químicas e biolóxicas en oceanografía

De conformidade coas bases que regulan o procedemento para a selección para a contratación, mediante contrato en réxime temporal, de persoal de apoio a investigación para o Centro Singular de Investigación Mariña CSIM-Ecimat da Universidade de Vigo e de acordo á axuda concedida, por resolución do 24 de novembro de 2016 pola que se conceden as axudas da Orde do 11 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do SUG, cofinanciadas polo Feder, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.…

Ler máis...

Convocatoria para la contratación de dos técnicos de investigación en recursos biológicos marinos

Se convocan dos plazas para la contratación de dos técnicos de investigación en recursos biológicos marinos bajo los proyectos de investigación "Estudio de la variabilidad espacial del ciclo reproductivo de la navaja (Ensis magnus) en la Ría de Vigo y su aplicación a la gestión pesquera" (Plaza 1), y "Estudio de la biología, estatus poblacional y diversidad genética de la holoturia (Holothuria forskali) en la Ría de Vigo" (Plaza 2), financiados por las acciones de investigación sobre recursos marinos de la Xunta de Galicia, recogida en la Resolución de 12 de enero de 2017 de la Dirección General de Desarrollo Pesquero de la Consellería del Mar.…

Ler máis...