Publícase esta convocatoria do procedemento para a selección de persoal paraa súa eventual contratación para levar a cabo actividades no Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo (CIM-UVigo). A formalización da devandita contratación estará suxeita á resolución favorable e disponibilidade orzamentaria das convocatorias que os financian.

Convócase concurso de méritos para a contratación do persoal segundo a convocatoria no seguinte vínculo.

Convocatoria

Listado Admitidos e excluidos

Resolución Provisional

Resolución Definitiva