Certificado ISO9001 2015 GAL IMAXEA ECIMAT conta cun Sistema de Xestión Certificado conforme á Norma ISO 9001:2015. O Sistema de Xestión aplícase ás actividades de:

  • Uso de Infraestructura para Investigación Mariña.
  • Servizos de Cría e Subministro de Especies Mariñas de Interese para a Investigación.
  • Apoio a Actividades de Investigación no Medio Mariño.
  • Toma de mostras ambientais no Medio Mariño.
  • Determinación de Parámetros Físico-Químicos de Augas no Campo e no Laboratorio.
  • Servizo de Procesado Histolóxico de Mostras de tecidos de Organismos Acuáticos.
  • Execución de Bioensaios para a Caracterización Ecotoxicolóxica de Mostras Ambientais e Sustancia Químicas.

Ademáis de suponer un recoñecemento ao traballo levado a cabo, a implantación do sistema de xestión permite á ECIMAT avanzar cara a mellora continua na prestación de servizos aos seus usuarios.

Ver Certificado ISO 9001:2015