• Estudos de biomasa e produción dos ecosistemas mariños:
  • Determinación da produción de carbono orgánico disolto e carbono orgánico particulado de comunidades planctónicas mediante a técnica de C14
  • Análise de clorofilas (total e fraccionada) en comunidades fitoplanctónicas mediante fluorometría.
  • Produción neta, bruta e respiración da comunidade fitoplanctónica mediante método Winkler
  • Determinación da respiración potencial in vitro de comunidades planctónicas mediante a técnica ETS.
  • Determinación das taxas de redución in vivo do sal tetrazólica INT como estima da respiración do plancto microbiano (da comunidade e bacteriana).
  • Caracterización taxonómica e determinación de abundancias de especies fitoplanctónicas mediante o método Utermöhl con microscopio invertido
  • Toma de mostras para análise de nutrientes, CNH, proteómica e abundancia bacteriana e do fitoplancto mediante citometría de fluxo.
  • Recolección de biomasa microplanctónica (total ou fraccionada por tamaño) e extracción de ADN para análise xenómicos e metaxenómicos.
  • Caracterización das comunidades microbianas planctónicas (eucarióticas e procariotas) mediante a técnica de pegada xenética ARISA (análise automática do espazador interxénico ribosomal).
  • PCR cuantitativa para amplificar e cuantificar simultáneamente o produto da amplificación de ADN.
  • hibridación in situ fluorescente para a detección e cuantificación de microorganismos planctónicos (eucarióticas e procariotas).
  • Determinación de taxas de fixación biolóxica de N2 atmosférico
 • Mantemento de cultivos de microalgas en cámara de incubación.
 • Mantemento e control de cultivos en continuo de microalgas en quimiostato.
 • Determinación de turbulencia de microestrutuctura e a súa aplicación ao estudo de procesos biolóxicos no océano.
 • Estudo das relacións ecolóxicas entre os diferentes compartimentos que forman a comunidade.
 • Análise integrada dos ecosistemas mariños para a súa aplicación a estudos de conservación e impacto.
 • Actividades de divulgación de aspectos relacionados coa ecoloxía dos ecosistemas mariños.