Ofertas de emprego

Convocatoria para a Contratación dun/ha Técnico/a Especialista en técnicas analíticas químicas e biolóxicas en oceanografía

De conformidade coas bases que regulan o procedemento para a selección para a contratación, mediante contrato en réxime temporal, de persoal de apoio a investigación para o Centro Singular de Investigación Mariña CSIM-Ecimat da Universidade de Vigo e de acordo á axuda concedida, por resolución do 24 de novembro de 2016 pola que se conceden as axudas da Orde do 11 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do SUG, cofinanciadas polo Feder, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.…

Ler máis...

Convocatoria para a contratación de dous técnicos de Investigación en Recursos Biolóxicos Mariños

Convócanse dúas prazas para a contratación de dous técnicos de investigación en recursos biolóxicos mariños baixo os proxectos de investigación "Estudo da variabilidade espacial do ciclo reprodutivo da navalla (Ensis magnus) na Ría de Vigo e a súa aplicación á xestión pesqueira" (Praza 1), e "Estudo da bioloxía, status poboacional e diversidade xenética da holoturia (Holothuria forskali) na Ría de Vigo" (Praza 2), financiados polas accións de investigación sobre recursos mariños da Xunta de Galicia, recollida na Resolución do 12 de xaneiro de 2017 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar.…

Ler máis...

Convocatoria para a Contratación de Persoal Técnico Científico

Publícase esta convocatoria do procedemento para a selección de persoal paraa súa eventual contratación para levar a cabo actividades no Centro Singular de Investigación Mariña da Universidade de Vigo. A formalización da devandita contratación estará suxeita á resolución favorable e disponibilidade orzamentaria das convocatorias que os financian.…

Ler máis...

Convocatoria para a Contratación dun/ha Técnico/a en Ecotoxicoloxia

De conformidade coas bases que regulan o procedemento para a selección para a contratación, mediante contrato en réxime temporal, de persoal de apoio a investigación para o Centro Singular de Investigación Mariña CSIM-Ecimat da Universidade de Vigo e de acordo á axuda concedida, por resolución do 24 de novembro de 2016 pola que se conceden as axudas da Orde do 11 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do SUG, cofinanciadas polo Feder, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.…

Ler máis...

Convocatoria para a Contratación dun/ha Técnico de Procesado de Mostras para o CSIM-Ecimat

De conformidade coas bases que regulan o procedemento para a selección para a contratación, mediante contrato en réxime temporal, de persoal de apoio a investigación para o Centro Singular de Investigación Mariña CSIM-Ecimat da Universidade de Vigo e de acordo á axuda concedida, por resolución do 24 de novembro de 2016 pola que se conceden as axudas da Orde do 11 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do SUG, cofinanciadas polo Feder, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.…

Ler máis...

Convocatoria para a Contratación dun/ha Técnico/a en Ecofisioloxía do Fitoplancto

De conformidade coas bases que regulan o procedemento para a selección para a contratación, mediante contrato en réxime temporal, de persoal de apoio a investigación para o Centro Singular de Investigación Mariña CSIM-Ecimat da Universidade de Vigo e de acordo á axuda concedida, por resolución do 24 de novembro de 2016 pola que se conceden as axudas da Orde do 11 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do SUG, cofinanciadas polo Feder, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.…

Ler máis...