Publícase esta convocatoria do procedemento para a selección de persoal paraa súa eventual contratación para levar a cabo actividades no Centro Singular de Investigación Mariña da Universidade de Vigo. A formalización da devandita contratación estará suxeita á resolución favorable e disponibilidade orzamentaria das convocatorias que os financian.

Convócase concurso de méritos para a contratación do persoal técnico / científico segundo a convocatoria no seguinte vínculo.

Convocatoria

Listado de Admitidos y Excluidos

Resultado provisional do proceso selectivo para a praza de "Investigador/a en Preservación Funcional de Recursos Biolóxicos Mariños"Investigador/a en Preservación Funcional de Recursos Biolóxicos Mariños"

Resolución Provisional do proceso selectivo dun/ha técnico/a de xestión para o proxecto Aquadapt

Resolución Definitiva do proceso selectivo dun/ha técnico/a de xestión para o proxecto Aquadapt