De conformidade coas bases que regulan o procedemento para a selección para a contratación, mediante contrato en réxime temporal, de persoal de apoio a investigación para o Centro Singular de Investigación Mariña CSIM-Ecimat da Universidade de Vigo e de acordo á axuda concedida, por resolución do 24 de novembro de 2016 pola que se conceden as axudas da Orde do 11 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do SUG, cofinanciadas polo Feder, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Convócase un concurso de méritos para a contratación dun/ha Técnico/a en Especialista en técnicas analíticas químicas e biolóxicas en oceanografía

Pódese descargar a convocatoria no seguinte vínculo.

Convocatoria

Listado de admitidos e excluidos

Resolución Provisional

Resolución Definitiva