Marca: Beckman Coulter

Modelo: Multisizer 3

Descrición:

O Multisizer 3 COULTER COUNTER utiliza o principio Coulter (Método eléctrico "Zona de detección") para o reconto celular, conteo de partículas e a análise de tamaño de partícula.

O COULTER consta dunha parte frontal e dun compartimento para introducir a mostra. Na parte frontal atópase o control visual da apertura e os botóns de control da rotación do axitador e da velocidade do axitador. O Compartimento da mostra está pechado nunha gaiola Faraday para evitar as interferencias eléctricas. Abrindo a porta de vidro do compartimento da mostra atopase a plataforma de mostra e os lugares onde o electrodo e o axitador teñen que ser enganchados. Dentro do Compartimento da Mostra localízase o electrodo, o axitador, o tubo de apertura, a plataforma da Mostra, a trampa e dous botóns para controlar o tubo de apertura e fixar o axitador.

Manual: manual.pdf

contador partculas