A ECIMAT-Universidade de Vigo presta servizos de apoio para a realización de actividades de investigación de temática mariña.

Estes servizos están dispoñibles para toda a comunidade investigadora mariña, tanto procedente da Universidade de Vigo como de outras institucións tanto públicas como privadas.

Os servizos da ECIMAT estructúranse da seguinte forma:

 • Subministro de Organismos Mariños, Auga e Medios de Cultivo
 • Utilización de Laboratorios, Equipamento Científico e outra Infraestrutura Común
  • Laboratorios
  • Equipamento Científico
  • Outra Infraestructura común
 • Procesado e Análise de Mostras
 • Apoio Mariño (toma de mostras, traballos submariños, equipamento de buceo e outras actividades de apoio á investigación no medio mariño)
 • Servizos Tecnolóxicos de Apoio á Investigación: Apoio a actividades de investigación na ECIMAT (Realización de cultivos experimentais, asesoramento técnico en experimentación con organismos mariños, etc.)
 • Servizos de I+D (Servizos científico/tecnolóxicos prestados polos grupos de investigación adscritos á ECIMAT)

Para solicitar un servizo prema Solicitar un servizo.