Auga
Auga
Daphnia magna
Zooplancton
100 unidades
Nauplios de Artemia
Zooplancton
Unidade: millóns
Rotíferos
Zooplancton
Brachionus plicatilis
Tanque para cultivo de semilla (postlarvas) de moluscos
Instalacións para o cultivo de organismos mariños
Tanques para cultivo larvario de moluscos
Instalacións para o cultivo de organismos mariños
Tanques para o cultivo larvario de bivalvos e todo o seu material auxiliar (tamices, mallas, airlifts, etc)
Caixas para mantemento/acondicionamento de moluscos (andel de moluscos)
Instalacións para o cultivo de organismos mariños
Copépodos
Zooplancton
Acartia clausi
Xuvenís de peixes
Peixes e Moluscos
Ultracentrifuga
Centrífugas
Beckman Coulter - L90k
Apoio Mariño con embarcación cabinada (7,5 m.)
Apoio Mariño
Nome da embarcación: Kraken
Incubador 3-50ºC
Estufas, fornos e incubadoras
Forno mufla
Estufas, fornos e incubadoras
Medio de Cultivo Walne
Medios de Cultivo para Microalgas
Solución stock para 10 litros de cultivo de microalgas
Metanauplios de Artemia
Zooplancton
Unidade: millóns
Semente de bivalvos
Peixes e Moluscos
Larvas de moluscos
Peixes e Moluscos